ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΕΟ

11/12/2020
print a div!

Aναφορικά με την παράταση υποχρέωσης τεχνικού ελέγχου σας ενημερώνουμε ότι Παρατείνεται κατά εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) , καθώς και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι εντός της χρονικής περιόδου από το Σάββατο 31-10- 2020 έως και τη Κυριακή 13-12-2020.

Για πληροφορίες και ραντεβου στο:           
                                                                   23820 29600 
                                                                   23820 29663
                                                                   23820 25050
                                              
Όλα τα νεότερα θα αναρτώνται στο επίσημο site του ΙΚΤΕΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΏΝ , www.ikteogiannitsa.gr

Σας ευχαριστούμε