ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ABS

6/3/2018
print a div!

Συγκεκριμένα, με τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28366/2098/06 η υποχρεωτική τοποθέτηση ABS σε μοντέλα φορτηγών που έχουν ταξινομηθεί πριν 1/1/1999 και δεν φέρουν σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ορίζεται ως εξής με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος:

  1. Για οχήματα που το τελευταίο ψηφίο κυκλοφορίας του οχήματος είναι 0 ή 1, έως 1/04/2017.
  2. Για οχήματα που το τελευταίο ψηφίο κυκλοφορίας του οχήματος είναι 2 ή 3, έως 1/06/2017.
  3. Για οχήματα που το τελευταίο ψηφίο κυκλοφορίας του οχήματος είναι 4 ή 5, έως 1/08/2017.
  4. Για οχήματα που το τελευταίο ψηφίο κυκλοφορίας του οχήματος είναι 6 ή 7, έως 1/10/2017.
  5. Για οχήματα που το τελευταίο ψηφίο κυκλοφορίας του οχήματος είναι 8 ή 9, έως 1/12/2017.

Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από 1/11/2016.